തേനാക്കുഴിയിലെ ബ്രാഞ്ച് കമ്മറ്റി ഓഫീസ് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം

ബാലുശ്ശേരി: സംഘര്‍ഷം തുടരുന്ന പ്രദേശത്ത് സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതേനാക്കുഴിയിലെ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഐഎം സംഘര്‍ഷം തുടരുന്ന പ്രദേശത്ത് സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമാധാന അന്തര...